Opracowanie każdego nowego produktu, to setki godzin prac badawczo-projektowo-programistycznych. Badania są kluczowym etapem w procesie powstawania produktu.

Podstawą do zaprojektowania nowego urządzenia jest zidentyfikowanie potrzeby oraz przeprowadzenie badań, w jaki sposób osoba niepełnosprawna będzie korzystała z urządzenia oraz do czego jest ono niezbędne.

Następny krok to pracowanie prototypu i przetestowanie go przez osoby niepełnosprawne. Ocena skuteczności działania produktu trwa od kilku dni do kilkunastu tygodni. Uczestnik testu subiektywnie ocenia walory użytkowe i działanie produktu.

Współpraca

19 listopada 2015 podpisaliśmy umowę o współpracy z Instytutem Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Celem niniejszego porozumienia jest:

  • Wymiana informacji w zakresie wdrażanych innowacji w dziedzinie urządzeń , programów i systemów dla osób z niepełnosprawnościami
  • Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie dostosowania technologii do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących
  • Wyznaczanie nowych trendów w zakresie urządzeń i systemów dla osób niepełnosprawnych.